Vodarna Šentvid, prva električna pumpa v Ljubljani iz leta 1959